Kontakta barn- och utbildningsförvaltningen

 

Barn- och utbildningsförvaltningen
Postadress:
Barn och utbildning
Box 62, 662 22 Åmål
Besöksadress:
Kungsgatan 26
E-post: barn.utbildning@amal.se
Barn- och utbildningsnämnden
barn.utbildning@amal.se
Mikaëla Thorén, ordförande
mikaela.thoren@amal.se

Förvaltningschef
Catrin Eriksson
Tel. 0532-173 43
catrin.eriksson@amal.se

Verksamhet Förskola
Carina Lavén
Verksamhetschef
Tel. 0532-171 33
carina.laven@amal.se

Verksamhet Gymnasium
Mats Aronsson
Verksamhetschef
Tel. 0532-172 18
mats.aronsson@amal.se

Verksamhet Grundskola
Daniel Nordström
Verksamhetschef
Tel. 0532-172 19
daniel.nordstrom@amal.se 

Verksamhet Stöd och Resurs/ Verksamhet Särskolan
Lena Forsell-Bergling
Verksamhetschef
Tel. 0532-171 23
 

Sidan uppdaterades 2023-03-16

Synpunkter på sidan?