Kontakt

 

Barn- och utbildningsförvaltningen
Postadress:
Barn och utbildning
Box 62, 662 22 Åmål

Besöksadress:
Kungsgatan 26
Tel. 0532-171 38
Fax: 0532-168 14
E-post: barn.utbildning@amal.se
Barn- och utbildningsnämnden
barn.utbildning@amal.se
Olof Eriksson, ordförande
Tel.bostad: 0532-203 44
Mobil: 070-512 48 57

Förvaltningschef
Catrin Eriksson
Besöksadress:
Kungsgatan 26
662 31 Åmål
Tel. 0532-173 43
catrin.eriksson@amal.se

Enheten förskola
Carina Lavén, Enhetschef/förskolechef
Besöksadress:
Kyrkogatan 2
662 37 Åmål
Tel. 0532-171 33
carina.laven@amal.se


Enheten gymnasium

Mats Aronsson,
Enhetschef/rektor
Besöksadress:
Karlbergsgymnasiet
Schölinsgatan 7
662 32 Åmål
Tel. 0532-172 18
mats.aronsson@amal.se


Enheten grundskola

Kent Jönsson
Enhetschef/rektor
Besöksadress:
Kungsgatan 26
662 31 Åmål
Tel. 0532-172 78
kent.jonsson@amal.se 


Resursenheten/Särskolan
Lena Forsell-Bergling, Enhetschef/rektor
Tel. 0532-171 23
 

Sidan uppdaterades 2018-09-17

Synpunkter på sidan?