Kommunala aktivitetsansvaret KAA

Alla kommuner i Sverige har enligt Skollagen (SFS 2010:800, 29 kap 9 §) ett aktivitetsansvar som innebär att kommunen löpande under året ska hålla sig informerad om hur kommunens ungdomar är sysselsatta.

I Åmåls kommun är det Barn och utbildningsförvaltningen som har detta ansvar. Huvuduppgiften är att motivera ungdomar till att påbörja eller återuppta studier eller erbjuda hjälp till annan lämplig aktivitet/sysselsättning.

Om du är mellan 16 och 20 år och inte går på gymnasiet eller inte erhållit en gymnasieexamen så blir du kontaktad av kommunens KAA- ansvariga där du erbjuds en träff med någon av oss. Du kan också ringa, sms:a eller maila KAA- ansvariga för att berätta vad du gör och om det finns någon form av stöd eller hjälp du behöver.

Tillsammans hittar vi individuella lösningar för just dig. Det är frivilligt att ta del av det stöd och den hjälp vi erbjuder.


Vi arbetar med att:

  • Förebygga avhopp från gymnasieskolan genom möten på skolan med ungdom, skolpersonal och i förekommande fall föräldrar/ vårdnadshavare. Vi följer upp de ungdomar i åldern 16-20 år i Åmåls kommun som i dagsläget inte har någon form av sysselsättning.
  • Vägleda ungdomar i åldern 16-20 år. Hos oss får du möjlighet att prata om din framtid. Det kan till exempel handla om utbildning, arbete eller praktik.
  • Motverka utanförskap. Att inte studera, arbeta eller aktivt söka arbete kan leda till utanförskap, därför försöker vi snabbt etablera kontakt och hitta lämpliga åtgärder för att motverka detta.
  • Samverkan. Vi arbetar för att skapa goda kontakter med många olika samarbetspartners runt en ungdom, till exempel: förälder/ vårdnadshavare, skola, socialtjänst och arbetsförmedling.

KONTAKTINFORMATION

Stefan Björkman
Telefon: 070-263 94 86
E-post: stefan.bjorkman@amal.se

Sidan uppdaterades 2022-03-24

Synpunkter på sidan?