Personal Tösse Skola

Marie Johansson
Jenny Blomquist
Emma Thulin
Sara Holm
Eva Träff/Rebecca Hero
Kate Jörgensen
Conny Eriksson

Carina Karlsson Nordgren
Pär Forsgren
Rebecca Hero
Håkan Mjörnö
Eva Jansson

Carina Pettersson

Ann-Helen Wernung Larsson

Nina Nilsson

Ann Christine Björk

Lisa Järnberg

Maria Andrén

William Johansson

Anna Persson

Susanne Ivarsson

Förskoleklass
klass 1
klass 2
klass 3
klass 4
klass 5
klass 6

Slöjd textil
Slöjd trä
Idrott
Musik
Hemkunskap

Speciallärare

Speciallärare

Speciallärare

Elevassistent

Elevassistent

Elevassistent

Elevassistent 

Fritidspedagog

Fritidspedagog

Sidan uppdaterades 2022-04-07

Synpunkter på sidan?