Personal Södra Skolan

Maria Nilsson/Sofia Eriksson/Sara Kjellebäck 4A
Maria Nilsson/Sofia Eriksson/Sara Kjellebäck 4B
Erika Ahlsson/Per Jacobsen/Amelie Andrén/Mikael Nilsson 4C
Erika Ahlsson/Per Jacobsen/Amelie Andrén/Mikael Nilsson 4D

Emelie Schüman/Emma Klarkvist/Lars Svantesson 5A
Emelie Schüman/Emma Klarkvist/Lars Svantesson 5B
Annica Willman/Åsa Lundeqvist/Stina Eriksson 5C
Annica Willman/Åsa Lundeqvist/Stina Eriksson 5D
Kristina Wandér/Sara Ternstedt 6A
Annika Leufvén/Peter Carlsson/Mimmi Storm 6B
Annika Leufvén/Peter Carlsson/Mimmi Storm 6C
Kristina Eld/Maria Lindberg/Amelie Facht 6D
Kristina Eld/Maria Lindberg/Amelie Facht 6E

Magnus Dovlind Idrott
Ann-Mari Hansen Bild
Karin Rådberg Slöjd - textil
Markus Hultfeldt Slöjd - trä & metall
Håkan Mjörnö Musik
Eva Jansson Hemkunskap
Marie Bredberg Lärare
Kahwla Naem Lärare
Tina Toft Möller Lärare
Maria Forslund Speciallärare
Jacqueline Andersson Speciallärare
Osama Abo Edress Idrott/modersmål
Katarina Möller Elevassistent
Sara Skog Elevassistent
Eva Lind Öhrn Elevassistent
Sissi Åsberg Elevassistent
Erica Johansson Elevassistent
Thomas Sääv Elevassistent

Träningsskolan

Helena Lehtonen Speciallärare
Agata Olsson Speciallärare
Cecilia Arvholm Lärare
Annika Freiholtz Förskollärare
Rose-Marie Fors Elevassistent
Linda Juhlin Elevassistent
Annelie Andersson Elevassistent
Carolina Nilsson Elevassistent
Elisabeth Järnberg Elevassistent
Nedzhlya Yunuz Elevassistent

 

Fritidshem

Annika Langenbach Fritidspedagog
Nedzad Catibusic Fritidspedagog

Sidan uppdaterades 2023-04-11

Synpunkter på sidan?