December är redan här!

Hej!

December är redan här! Tiden går fort när man har roligt!

Så känns det verkligen, min första termin som rektor på Södra skolan. Det är sannerligen en härlig arbetsplats, med massor av trevliga och hårt arbetande elever och personal. I gott samarbete med vårdnadshavare, andra myndigheter och aktörer gör vi alla vårt bästa i att skapa hela, trygga, lärande elever och barn. Eleverna träffar varandra och oss personal dagligen och ska utvecklas socialt, kunskaps-och bildningsmässigt till de fantastiska ansvarstagande människor vi behöver i samhället, för att Åmål och Sverige ska fortsätta vara en plats där man vill vara och utvecklas i.

Ni, som vårdnadshavare gör er del bland annat genom att se till att era barn kommer utvilade, mätta och redo att ta sig an skoldagen. Ni bistår också barnen med en positiv inställning till bildning och skola i allmänhet. På Södra skolan ser vi sedan till att eleverna får välutbildad, kunnig och positiv personal som bryr sig om era barn och vill att de ska lämna skolan och gå vidare i livet som nyfikna, nöjda individer, som har fina minnen från tiden på Södra skolan. Tiden här ska innehålla god, lärorik och spännande undervisning och ett socialt och kunskapsmässigt lärande, som ska ligga till grund för ett livslångt lärande.

För att ytterligare förbättra förutsättningarna för elever och personal att lyckas i sitt arbete på skolan, skruvar jag på schemat för att få något luftigare dagar och i större utsträckning personal på rätt plats och i rätt ämne. Från vårterminen kommer alla elever att ha nya scheman. De kommer att publiceras under jullovet och nås via schemavisaren på Skola24. Skoldagen är i normalfallet mellan 8.30 och 15.00, men kan innehålla kortare dagar också.

Lucia närmar sig. Traditionen arrangeras lokalt på Södra skolan för år 4 och 5, med två luciatåg för respektive årskurs klasskamrater. År 6 får möjlighet att ta del av Kristinebergskolans luciafirande, och får en glimt av hur det går till, nu när de snabbt närmar sig högstadietiden. Alla elever och personal på skolan bjuds på lussekatt och något att dricka.

Sista skolveckan av HT22 innehåller måndag, tisdag och onsdag. Måndagen genomförs enligt vanligt schema. Under tisdagen har klasslärarna hand om eleverna och leder dem fram till seger alternativt gott deltagande i sedvanlig Hulahut-tävling, ordinarie busstider gäller. Onsdagen spenderar respektive klass också med sina klasslärare och dagen komprimeras något och avslutas 12.20 och efter att gröten har intagits.

Sedan hälsar vi alla elever åter den 10 januari 8.30 (på skolgården tidigast 8.10 då rastvakt finns) då fortsatt lärande sker enligt nya scheman.

I hopp om en fortsatt lugn och lärorik december, en trivsam jul ledighet och en energifull start på vårterminen!


för Södra skolan
Henrik Larsson, Rektor

Sidan uppdaterades 2022-12-09

Synpunkter på sidan?