Fritidshem


Södra Skolans Fritidshem


Tre gemensamma mål för Södra Skolans fritidshem:

Grundtrygghet
för alla-Vår Strävan är att alla barn ska må bra och trivas hos oss på fritids och ha förtroende för oss som personal. Vi vill också att alla föräldrar ska känna sig trygga och väl informerade om vad som händer runt deras barn.

Helhetssyn - Vi strävar efter att tillgodose varje enskilt barns behov. Under skoltid samarbetar fritidspedagogerna med skolan. Då vi är fadder i olika klasser och har aktivitetstimmar.

Vidga allas vyer - Vi provar på olika aktiviteter och arbetar bl. a.. med skapande verksamhet.

 

Södra Skolans Fritidshem

Mobil: 076-621 98 63

Enligt gällande riktlinjer, har alla kommunala fritidshem möjlighet till fyra pedagogiska utvecklingsdagar under fyra dagar/läsår. Detta för att kunna erbjuda barn och vårdnadshavare en kvalitativt fritidsverksamhet. Vårdnadshavare som inte kan ordna egen tillsyn för sina barn, erbjuds annan barnomsorg den aktuella dagen. Vid behov, var god kontakta rektor på den skola ert barn har fritidshemsplats. 

Fritidshem pedagogiska utvecklingsdagar 2023-2024

2023-08-14

2023-09-f29

2024-01-08

2024-06-07


När du har semester eller lediga dagar är huvudregeln att ditt barn ska vara ledigt från fritidshemmet.

Kontakta ditt fritidshem
Har du frågor och funderingar om fritids är du välkommen att kontakta din skola/ fritidshem. Telefonnummer hittar du på respektive skolas hemsida.

Se även Åmåls kommuns riktlinjer för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg.

Sidan uppdaterades 2023-08-31

Synpunkter på sidan?