Anpassad grundskola

Anpassad grundskola är en skolform med egen läroplan. Innehållet i anpassad grundskolas undervisning ligger nära grundskolans men är mer förberedande och grundläggande. Läroplanen är i huvudsak densamma som grundskolans läroplan. Det som skiljer sig åt är bland annat kunskapskraven. Anpassad grundskolas läroplan kan du läsa på Skolverkets webbplats.

Mottagande i anpassad grundskola

  • Elevens skolsvårigheter konstateras av vårdnadshavare och personal inom skolan och frågan om mottagande i anpassad grundskola väcks. Efter samråd med vårdnadshavare sker psykologisk, pedagogisk, social och medicinsk utredning.

  • I utredningarna ska sammanfattningsvis konstateras att det föreligger en intellektuell funktionsnedsättning   och att eleven inte har förutsättningar att nå grundskolans kunskapskrav.

  • Eleven erbjuds mottagande i anpassad grundskola och vårdnadshavarna avgör om erbjudandet ska accepteras.

  • I Åmål fattas detta beslut av verksamhetschef/rektor för stöd och resurs/anpassad skola.

Kontaktuppgifter:
Verksamhetschef Lena Forsell-Bergling
lena.forsell-bergling@amal.se, 0532-171 23

Rektor Kristina Fransson
kristina.fransson@amal.se, 0532-172 70

Expeditionen Elke Franckaert Forsberg
elke.franckaert@amal.se, 0532-170 33

Elevhälsan Södra Skolan
Lina Dahlberg, Christina Brask, Linnea Skoog och Johanna Karlsson


Sidan uppdaterades 2023-12-05

Synpunkter på sidan?