PRESENTATION AV KRISGRUPPRektor

Urban Jansson
Telefon: 0532-171 43
E-post: urban.jansson@amal.se

Skoladministratör

Sarah Martinsson
Telefon: 0532-171 92 
E-post: sarah.martinsson@amal.se

Skolsköterska

Sofia Tingberg
Telefon: 0532-171 97
E-post: sofia.tingberg@amal.se

Skolkurator

Jannice Johansson
Telefon: 0532-777 699 
E-post: jannice.johansson@amal.se
Sidan uppdaterades 2022-03-25

Synpunkter på sidan?