Allmän information


ANHÅLLAN OM LEDIGHET
Det är viktigt för eleverna att vara i skolan för att ha möjlighet att nå målen. Vi är därför mycket restriktiva med att bevilja ledigheter. Under vårterminen i årskurs 3 och 6 genomförs nationella prov på vissa förutbestämda datum. Samråd därför alltid med klassläraren innan resor beställs. Klassläraren kan bevilja högst tre dagar i följd och som mest fem dagar per läsår.
Rektor beviljar överskjutande dagar.
Blankett lämnas av klassföreståndare, som beslutar/tillstyrker eller avstyrker innan den lämnas till rektor.

  

FOTOGRAFERING
Eleverna fotograferas ibland i samband med reportage i ex. lokaltidningen eller i samband med olika elevarbeten. Elevarbeten kan presenteras på skolans hemsida.  Om du har skyddad identitet eller av annat skäl inte vill att ditt barn ska fotograferas meddelas detta till expeditionen.


FLYTT/BYTE AV SKOLA
Anmäl till skolans expedition vid avflyttning från kommunen/byte av skola inom kommunen i god tid.


GÄSTBRICKA
För att alla ska känna sig trygga i skolan till exempel elever med skyddad identitet ska alla besökare anmäla sig på skolans expedition samt bära gästbricka. Fotografering, ljudupptagning och filmning i skolan och på skolgården är inte tillåtet.

 

 

 


MODERSMÅLSUNDERVISNING
Elev är berättigad till modersmålsundervisning om en vårdnadshavare talar ett annat modersmål och om språket är det dagliga umgängesspråket i hemmet och om eleven har grundläggande kunskaper i språket. För att undervisningen ska bli av måste det vara minst fem elever och möjlighet att anställa lämplig lärare. Anmäl behov till Södra skolans expedition.

 

SJUKANMÄLAN 
Målsman skall så snart som möjligt anmäla frånvaro i School Soft.

När elev varit frånvarande från skolan totalt 60 timmar per termin eller vid 5 tillfällen informeras skolans elevhälsogrupp. Förälder informeras och kallas vid behov till samrådsmöte.

 

TRAFIK
Verksamhetsrådet och skolans personal rekommenderar att elever i klasserna 1 – 3 ej cyklar till och från skolan.
Från och med 1 januari 2005, är det lag på att alla upp till 15 år ska ha cykelhjälm.

Sidan uppdaterades 2023-11-08

Synpunkter på sidan?