Södra skolan

Södra skolans verksamhet omfattar år 4-6, en fritidshemsavdelning och Grundsärskola/Träningsskola. Skolan ligger centralt men ändå grönt och lummigt med "sjukhusparken" som närmsta granne.

 

Information från rektorn

Språkval
Nu är det dags för dig i årskurs 5 att välja språkval inför 6:an!

Du väljer antingen att läsa ytterligare ett språk (arabiska, franska, spanska, teckenspråk eller tyska), eller så väljer du att lära dig mer av svenska, svenska som andraspråk, eller engelska. Fixar du skolan och når målen är tanken att du ska läsa ytterligare ett språk. Får du arbeta hårt för att nå målen i skolan, kan du fortfarande läsa ytterligare ett språk, men det kan vara vettigt att lägga ner mer tid på något av de språken du redan läser.

Vilket val som är lämpligt för dig kan du samtala med din klasslärare om, när ni ses i IUP-samtal eller vid annat tillfälle inför valet.
När du anger vilka val du vill göra, behöver du ange tre alternativ (1, 2, 3), där 1 anger det val du helst önskar. Tre alternativ behövs eftersom om alltför många önskar samma språk, är det inte säkert att du får ditt förstaval. Ditt val gäller för fyra år (6-9).

På Skolverkets hemsida finns mycket information om vad som gäller för språkvalet och du rekommenderas att läsa där tillsammans med dina vårdnadshavare. Gå in på skolverket.se och sök på ”språkval”, så hittar du informationen. 

Alltså:
1) Läs på Skolverkets hemsida om språkval,
2) prata med din klasslärare om vilka val som är lämpliga för just dig,
3) fundera hemma tillsammans med dina vårdnadshavare,
4) ange tre alternativ du kan tänka dig som språkval, samt
5) lämna in språkvalsblanketten till din klasslärare senast 17 februari.
I hopp om massor av spännande lärande,
Henrik Larsson
rektor Södra skolan

KONTAKTINFORMATION

Besöksadress
Kungsgatan 32
662 31 Åmål
Telefon: 0532-171 92


Rektor 
Henrik Larsson
Telefon: 0532-171 91
E-post: henrik.larsson@amal.se


Biträdande Rektor 
Kristina Eldh Gustavsson
Telefon: 0532-174 52
E-post: kristina.eldh@amal.se


Rektor Grundsärskola
Kristina Fransson
Telefon: 0532-172 70
E-post: kristina.fransson@amal.se


Skoladministratör
Sarah Martinsson
Telefon: 0532-171 92
E-post: sarah.martinsson@amal.se


Fastighetsskötare
Telefon:
0532-77 71 27 (ÅKAB)


Lokalvårdare
0532-171 92

Johanna Larsson
Maria Rosvall
Watsana Sipoom


Södra skolans kök
Telefon: 0532-174 69

Sidan uppdaterades 2023-02-01

Synpunkter på sidan?