Rutin vid sjukdom

Frånvaroanmälan gör du i första hand via Skola24. Saknar du föräldrakonto till Skola24 kan du följa hänvisningarna som du finner här.

Har du inte möjlighet att använda dig av Skola24 är du välkommen att använda telefontjänsten här bredvid.

               

Tänk på!
Frånvaroanmälan kan bara göras för en hel dag i taget. Ringer du efter kl. 12:00 kommer frånvaro att registreras för nästföljande dag. Kom ihåg att uppdatera frånvaroanmälan för varje dag eleven är frånvarande.

Det går när som helst att avbryta frånvaroanmälan under samtalet genom att lägga på luren. Först när du fått en bekräftelse är registreringen klar.

Elevens personnummer måste vara korrekt registrerat med 10 siffror.

När elev varit frånvarande från skolan i totalt 60 timmar per termin eller vid 5 tillfällen informeras skolans elevvårdsgrupp. Du som vårdnadshavare informeras och kallas vid behov till elevvårdskonferens.

Frånvaroanmälan för Åmåls kommun:

0515-869 52  Svenska

0515-77 66 07 Albanska

0515-77 66 08 Arabiska

0515-77 66 09 Engelska

0515-77 66 10 Somaliska

Sidan uppdaterades 2023-03-24

Synpunkter på sidan?