Studiebesök

Mål:

 • utveckla kontakter med kultur, förenings- och näringslivet
 • befästa kunskaper i olika ämnen 

 

Ingående moment/ämnen:

 • samtliga ämnen, intervjuer och studiebesök

Studiebesök:

 • år F-2 Lantgården, ambulans, räddningstjänst, polis, bibliotek, Svenska kyrkan
 • år 3 Hembygdsmuseet – Stadsvandring, Studieresa – Dalsland runt, Svenska kyrkan
 • år 4 Biblioteksbesök, Bräcke ängar eller Fågeltornet vid Mörtebol eller Tollebols kvarn
 • år 5 Studieresa, målet kan variera
 • år 6 Universeum i Göteborg, Besök i någon av frikyrkorna

Under alla skolår:

 • Föräldrarna kan besöka skolan och berätta om sina arbetsplatser. Om möjligt, besök kan göras på föräldrarnas arbetsplatser för att se olika yrken.

 

Studieresor/skolresor genomförs enligt respolicyn som antogs av Barn och Utbildning 17/11 2005. Studieresa är en resa som anordnas av skolan och är läroplansbunden. Deltagandet är obligatoriskt och skall vara avgiftsfritt eller till en "obetydlig kostnad" enligt skollag. Medföljande personal är i tjänst. Skolresa är en resa som anordnas på frivillig basis av personal och/eller föräldrar. Den är inte en del av skolans verksamhet. Deltagandet är frivilligt. Avgift får tas ut till självkostnad. Medföljande personal är ej i tjänst. Se övrigt att beakta i respolicyn.

Ansvarsfördelning:

 • alla som undervisar

Resurser:

 • budget behöver avsättas för att genomföra vissa studiebesök och studieresor

Utvärdering:

 • görs i direkt anslutning till respektive aktivitet
 • ansvarig är arbetslaget/ initiativtagande person

 

Sidan uppdaterades 2015-03-11

Synpunkter på sidan?