2006-08-15

Rösparksskolans värdegrund/regler

Det är allas ansvar att vi mår bra och känner trygghet i vår skola.

Som elev i Rösparksskolan lovar jag:

  • att följa skolans regler.
  • att vara hjälpsam och visa hänsyn.
  • att bidra till att alla ska kunna känna sig trygga och känna glädje i att gå till skolan.
  • att bemöta andra som jag själv vill bli bemött.
  • att respektera andra, alla är lika mycket värda. Det är inte tillåtet att mobba eller kränka någon annan.
  • att använda ett vårdat språk, inga kränkande ord, könsord eller svordomar.
  • att bidra till att alla får arbetsro i klassrummet och matro i matsalen.
  • att vara aktsam om vår gemensamma miljö i skolan.

Om Du uppträder olämpligt eller bryter mot skolans regler trots att Du blivit tillsagd kommer undervisande lärare att ha ett samtal med Dig, samt ta kontakt med dina föräldrar. Om Du trots detta uppför Dig olämpligt eller bryter mot reglerna får Du stanna kvar efter skoltid för en regellektion med rektor eller med någon annan som rektor utsett. Om Du orsakat en skada på skolans egendom är Du med och ersätter eller återställer den. Dina föräldrar kallas till elevvårdskonferens vid upprepade förseelser.

"----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Som elev i Rösparksskolan lovar jag att följa skolans värdegrund och regler. Jag är medveten om vilka påföljder som gäller om jag uppträder olämpligt eller bryter mot reglerna.

Datum____________________

Elevens namn____________________________________________________________

Förälders underskrift_______________________________________________________Ladda ner Rösparksskolans värdegrund

Sidan uppdaterades 2015-03-11

Synpunkter på sidan?