Överlämningar

Mål:

 • att göra eleverna förtrogna med vad som ska hända när de byter lärare och skola
 • att eleverna får träffa berörd personal

Ingående moment år F-1:

 • Läraren i blivande år 1 besöker förskoleklassen.
 • Eleverna besöker klassrummet de skall ha i 1:an, om möjlighet finns.
 • Överlämningskonferens hålls i maj – juni. Mottagande lärare får information om elever samt tar del av handlingar, EVK-protokoll och åtgärdsprogram, för att skolsituationen ska bli så bra som möjligt.

Ingående moment år 3- 4:

 • Läraren i blivande år 4 besöker 3:an vid tre olika tillfällen.
 • Eleverna besöker klassrummet de skall ha i 4:an, om möjlighet finns.
 • Överlämningskonferens hålls i maj - juni. Mottagande lärare får information om elever samt tar del av handlingar, EVK-protokoll och åtgärdsprogram, för att skolsituationen ska bli så bra som möjligt.

Ingående moment år 6- 7:

 • Kristinebergskolan ansvarar för och kallar berörda.

Ansvarsfördelning:

 • all inblandad personal
 • rektor har övergripande ansvar

Nya elever:

 • Skolans formulär skickas till den skola som eleven lämnar för att vi ska få information som är viktig för ett bra mottagande. Specialpedagog/speciallärare träffar eleven för att få en uppfattning om vilka behov eleven har.

 

Resurser:

 • Rektor ser till att möjlighet ges för att kunna genomföra de olika besöken.

Utvärdering:

 • En gång per år i samband med att lokala arbetsplanen utvärderas och revideras.

Sidan uppdaterades 2015-03-11

Synpunkter på sidan?