Regellektion

Åmåls kommun 2005-06-13
Grundskoleenheten
Rösparksskolan

Meddelande om lektion efter ordinarie skoltid
Elevens namn______________________________________________________________
Stannar kvar efter ordinarie skoltid_______________________________________________
Anledning__________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Svarstalongen lämnas snarast till klasslärare

 Kommer att stanna kvar efter ordinarie skoltid för en lektion om skolans ordningsregler och om hur man uppför sig.
Jag har tagit del av att (Elevens namn)_____________________________________________
Tidpunkt:____________________________________________________________________
Målsmans underskrift__________________________________________________________

 

I enlighet med skolans ordningsregler får elev som uppträder olämpligt (bryter mot skolans regler) stanna kvar efter ordinarie skoltid för en lektion om skolans regler och om hur man ska uppföra sig. Klassläraren går igenom skolans ordningsregler med sina elever i början av varje termin.

Reglerna finns också med i Värt att Veta som skickas med eleverna till alla hem i början av läsåret.

Ladda ner och skriv ut blanketten här

Sidan uppdaterades 2015-03-11

Synpunkter på sidan?