Fastställd juni– 98
Reviderad dec –99
Reviderad nov -00
Reviderad juni –02

Mobbning

Definition: Mobbning är när en eller flera personer under viss tid trakasserar en annan person fysiskt eller psykiskt eller båda delarna. Men det är också mobbning när man psykiskt isolerar en person, det man brukar kalla utfrysning. Det som kännetecknar mobbning är just upprepandet under viss tid.

Åtgärder för att förebygga mobbning

Mål för vår skola:

 • att alla har lika värde
 • att varje människa känner att hon duger och att hon respekteras för vad hon är
 • att skapa vi-känsla inom klassen, fritidshemmet, enheten
 • att förhindra mobbning

Ingående moment/ämnen:

 • Det etiska perspektivet måste genomsyra allt
 • Ständigt återkommande diskussioner med anledning av händelser i elevens vardag
 • Återkommande värderingssamtal och värderingsövningar
 • Regelbunden kartläggning av läget i klassen / gruppen
 • Språkbruket
 • Skolans / enhetens normer och regler som tas upp i klasserna i början av varje termin

Ansvarsfördelning:

 • All personal och föräldrar
 • Alla elever

Resurser:

 • All personal
 • Skolsköterska, kurator
 • Speciella resurser vid behov t ex elevassistent
 • Elevråd, klassråd
 • Föräldrar
 • Kamratskapargrupp

Utvärdering:

 • Samtal i klasserna / barngrupperna, om möjligt i små grupper
 • Samtal i arbetslaget
 • Samtal i klasskonferensen
 • Utvecklingssamtal
 • Föräldramöten
 • Samtal i elevråd

Sidan uppdaterades 2015-03-11

Synpunkter på sidan?