Normer

Mål:

 • Vi vill skapa goda relationer mellan barn, föräldrar och personal.
 • Alla skall använda ett trevligt och vårdat språk
 • Eleverna skall känna förtroende för och visa respekt mot de vuxna och sina kamrater.
 • Alla vuxna har ansvar för alla elever.
 • Skolan skall vara en plats, där alla kan känna trivsel.
 • Alla skall vara rädda om vår skola och om miljön runtomkring.

För att uppnå detta måste vi visa:

Hänsyn:

 • Vi är olika. Man kan inte begära samma saker av alla
 • Vi är bra på olika saker. Låt oss uppmuntra det som är bra
 • Vi ska inte göra varandra ledsna

Hjälpsamhet:
När vi ser någon som behöver hjälp är det självklart att vi hjälper till, både vuxna och barn.

Artighet:
Artighet gör vårt arbete tillsammans enklare och trevligare. Det är lika viktigt på lektionen, på rasten, i matsalen och på fritiden

Språk:
Vi får inte använda nedvärderande ord och svordomar mot varandra

Aktsamhet:
Vi skall vara aktsamma om varandra, böcker, möbler, egna och andras saker om vår skola och dess omgivningar

Ansvar:
Var och en måste ta ansvar för sitt eget skolarbete och sina hemläxor. Skolarbetet är viktigt. Vi måste passa tider.

Lojalitet:
Både elever och personal skall lojalt följa ordningsregler och gemensamt fattade beslut

Ärlighet:
Vi skall alltid vara ärliga mot varandra

Ansvarsfördelning:

All personal, barn och föräldrar

Resurser:

 • Klassråd
 • Samtal om etik och moral löper som en röd tråd genom undervisningen
 • Trivselregler sänds hem för genomgång och underskrift vid höstterminens början i år 1 och 4.

Utvärdering:
Sker kontinuerligt i arbetsenheterna, elevråden, verksamhetsrådet och ledningsgruppen.

 

Regler

 1. Till skolan får Du inte ta med saker som kan vålla skada, knivar, blåsrör, tändare, tändstickor o dyl. Detta gäller även vid utflykter som skolan anordnar.
 2. Lekar som kan skada dig och dina kamrater, t.ex. snöbollskastning, trädklättring är förbjudna på skolgården. Du använder hjälm om det finns risk att skada huvudet exempelvis om du åker iskana, pulka etc.
 3. Pengar och andra värdeföremål, exempelvis mobiltelefoner får du inte ta med till skolan.
 4. Förflyttning (till gymnastik, slöjd, musiksal, filmsal och mediatek) skall du göra utomhus.
 5. Din cykel placerar Du i cykelställen. Kom ihåg att det är förbjudet att cykla på skolgården mellan 7.00 och 18.00. Du ska använda hjälm när du cyklar under skoltid.
 6. Lek inte på bil- eller cykelparkeringarna.
 7. Du använder ett vårdat och trevligt språk till kamrater och vuxna. Vi är hjälpsamma och trevliga mot varandra.
 8. Alla raster tillbringar du utomhus om inget annat har blivit bestämt av skolans personal. Bollar, klubbor, mm tas in efter varje rast, bandymål före skoldagens slut.
 9. Du får inte äta godis under skoldagen. Frukt får du äta på rasterna eller på fruktstunderna. Lägg skal mm i skräpkorgarna. På friluftsdagar får du ta med energipåse med russin, nötter och chokladbitar.
 10. Skor ställer du i skohyllan. Använd gärna tofflor eller inneskor.
 11. Du får inte spela fotboll i närheten av fönster och dörrar, men spela gärna på bollplanen under raster om det inte hindrar andra lektioner.
 12. Du får inte lämna skolgården under skoldagen utan lov av din lärare.
 13. Om Du uppträder olämpligt (bryter mot reglerna), trots att du blivit tillsagd, tar undervisande lärare kontakt med dina föräldrar. Om du fortsätter att bryta mot reglerna får du stanna kvar efter skoltid för en lektion om skolans regler och om hur du ska uppföra dig.

Sidan uppdaterades 2015-03-11

Synpunkter på sidan?