Lärande

Det här vill vi:
Eleverna

 • bibehåller den medfödda nyfikenheten och lusten att lära
 • utvecklar sitt eget sätt att lära
 • lär sig att arbeta självständigt och tillsammans med andra
 • successivt tar ökat ansvar för sitt lärande
 • använder sina kunskaper på ett meningsfullt sätt

Metod:
Personalen

 • tar tillvara olika kompetens inom arbetslagen
 • utgår ifrån barnens erfarenheter, intressen och behov
 • använder olika arbetssätt
 • deltar i fortbildning

Kunskaper:
Vi vill sträva efter att eleverna:

 • får goda kunskaper i skolans ämnen, god allmänbildning och beredskap för vuxenlivet
 • lär sig att kritiskt granska
 • lär sig att själva formulera åsikter, respektera andras åsikter och reflektera över dem
 • utvecklar ett rikt språk och förstår betydelsen av att vårda sitt språk
 • lär sig ställa upp hypoteser, pröva antaganden och lösa problem
 • lär sig att se helheter och orsak-verkan
 • utvecklar sitt skapande

Detta vill vi göra för att nå målen:

 • sätta upp tydliga individuella mål för de barn som behöver stöd i att utveckla tillit till sin egen förmåga
 • genom samtal, läsning och skrivande utveckla språket och i samarbete med hemmen arbeta för att barnen lär sig vårda sitt språk
 • integrera skapande i alla ämnen
 • eftersträva kontinuitet i uppföljningen av barnen den tid de finns inom barnomsorg-grundskola
 • utbildning i första hjälpen, år 5
 • DUGA-projekt i år 6

Utvärdering:

 • LUS
 • Fonolektest i förskoleklass 
 • Diagnos ma, stavningstest år 2
 • Lässtandarder (läsförståelsetest) på höstterminen i år 4 
 • Nationella prov, stavning i år 5

Sidan uppdaterades 2015-03-11

Synpunkter på sidan?