Kulturarv

Mål:

  • att ge eleverna värderingar, som leder fram till intresse för kultur
  • att i ett mer internationellt samhälle ge en fast förankring i den egna kulturen, historien och språket

Ingående moment/ämnen:

Svenska:
skönlitteratur, teater, författarbesök

Historia:
historieämnet omfattar en viktig del av den kultur, som skolan skall föra vidare

Bild:
utveckla förmågan att analysera, skapa och kommunicera med utgångspunkt från bilder

Musik:
sånger, psalmer och musik i anslutning till årstider och högtider, dans, rörelse och lek

Idrott:
danser och lekar

Hantverk:
trä, metall, textil, halm

Övrigt:
Det lokala kulturutbudet skall tas tillvara. Utställningar, författarbesök, konserter, teaterbesök, hantverk, museibesök m.m.

Ansvarsfördelning:

Rektor tillsammans med varje arbetslag ansvarar för genomförandet samt ombesörjer att nödvändiga resurser ställs till förfogande.

Utvärdering – uppföljning:
Verksamheten utvärderas kontinuerligt av arbetslag och elever.

Sidan uppdaterades 2015-03-11

Synpunkter på sidan?