IT-Plan

Lägesbeskrivning

Samtliga datorer har Novell nätverk och är uppkopplade till Internet. Vidare är Microsofts Officepaket (standard) installerat på samtliga datorer. Officepaketet innehåller Word, Excel och Power Point.

Skolan:

Det finns minst två datorer i varje klassrum (årskurs 1-4 har två, medan årskurs 5-6 har tre). Vi har fem centrala laserskrivare, fördelat på 2 st i övre, nedre, Nya Huset och datasalen. Skolan har ett IT-rum som är utrustat med sex datorer, en laserskrivare, fyra digitalkameror (två SONY och två Konica Minolta) och två scanners. Vidare har lärarnas arbetsrum en dator och biblioteket en dator. Skolan har även ett mediatek i anslutning till bibliotek och IT-rum, som är utrustat med 3 datorer.

Fritids/förskoleklasser:

Varje fritids/förskoleklass har var sin dator med utskriftsmöjligheter. Alla datorer är uppkopplade till Internet. Även här är Microsofts Officepaket (standard) installerat. Samtliga avdelningar har en digitalkamera. Sammanlagt har fritids/förskoleklasser fem datorer.

Mål för Rösparksskolan

 • att kontinuerligt förnya datorer och programvara i skolan. De äldsta datorerna byts ut först.
 • att datorn ska vara ett naturligt inslag i den pedagogiska verksamheten.
 • att ha kontinuerlig utbildning för personalen, på den nivå man finner lämplig.
 • att avsätta tid för personal att sätta sig in i ny programvara.
 • att ha pedagogisk bemanning av IT-rum.
 • att ha en hemsida, som hålls uppdaterad kontinuerligt.
 • att alla barn i förskoleklass ska klara av kriterierna för ”blått körkort”.
 • att alla elever ska klara av kriterierna för ”grönt körkort”, senast i årskurs 3.
 • att alla lärare ska klara av kriterierna för ”grönt körkort”, samt kunna använda sig av First Class och Novells nätverk.
 • att elever i årskurs 4-6 utbildas i multimedieprogram.
 • att elever i årskurs 4-6 har bidragit till en multimediepresentation, senast i årskurs 6.
 • att elever i årskurs 4-6 får kunskap om hur man hämtar information från Internet.
 • att vi på sikt ska ha minst tre datorer i varje klassrum.
 • att ha ett eget konto (IT-konto) för diverse inköp.

Ingående moment:

 • Kontinuerligt arbete med ”grönt körkort”.
 • Arbete i ordbehandlingsprogrammet Word.
 • Arbete i multimedieprogram.
 • Internetsökning
 • First Class
 • Novell
 • Scanner
 • Digitalkamera
 • Hantering av bilder i bildbehandlingsprogram.

Ansvarsfördelning:

 • Rektor har övergripande ansvar för IT-planen.
 • Personalen (för utförande av ingående moment).
 • En fritidspedagog är IT-ansvarig och arbetar på sin samverkanstid med elever i datasalen, teknisk support och med skolans hemsida.

Resurser:

 • Investeringspengar för nyinköp och teknisk service.
 • Läromedelsanslag för programvaror.

Utvärdering:

 • Kontinuerlig utvärdering av ”körkort”, vid vårterminsslutet.
 • Årlig kontinuerlig utvärdering av IT-planen

Sidan uppdaterades 2015-03-11

Synpunkter på sidan?