Internationalisering

Mål:

 • att det internationella perspektivet beaktas i alla ämnen
 • att öka förståelsen för andra kulturer och kulturyttringar

Ingående moment/ämnen:

 • alla ämnen
 • aktiviteter med lokal anknytning
 • kontakter/utbyte med Grenå, Loimaa, Turi, Gadebusch, Kubrat, Invrurie, Sid och Uganda
 • fadderbarn – ny information behövs varje år

Ansvarsfördelning:

 • samtliga lärare
 • rektor

Resurser:

 • personalen
 • föräldrar och representanter från lokala organisationer
 • medel till eventuella inköp

Utvärdering:

 • efter varje aktivitet
 • årligen vid utvärdering av studieplanerna
 • ansvarig är rektor

Sidan uppdaterades 2015-03-11

Synpunkter på sidan?