Föräldrarkontakter

Mål:

 • att alla föräldrar kommer till föräldramöten och läsårets två utvecklingssamtal
 • att alla hem fått information inför utvecklingssamtalet så att föräldrar och elev kan ta aktiv del i utvecklingssamtalet och i upprättandet av elevens utvecklingsplan. 

Ingående moment/ämnen:

 • verksamhetsråd
 • föräldramöten
 • utvecklingssamtal
 • spontana kontakter- ”kontaktdagar”

Ansvarsfördelning:

 • föräldramöten – klassföreståndaren och rektor
 • utvecklingssamtal – klassföreståndaren – arbetslaget
 • informationshäftet ”Värt att veta” – rektor
 • planeringar/rapporter – klassföreståndaren
 • informationsbrev – rektor
 • verksamhetsrådet – rektor

Föräldramöten

 •  F-klass: rektor, skolsköterska, kurator, och specialpedagog medverkar
 • År 1: speciallärare, idrottslärare och samverkande fritidspedagog medverkar
 • År 2: bibliotekarie medverkar, bokprat
 • År 3: rektor, kurator, skolsköterska och slöjdlärare medverkar
 • År 4: specialpedagog, speciallärare/resurs medverkar (presentation av mellanstadiet)
 • År 5: föreläsare samt information om nationella prov
 • År 6: socialtjänst, polis och högstadiets kamratstödjare medverkar

 

Utvärdering – uppföljning:

 • i verksamhetsrådet – rektor
 • vid utvecklingssamtal – klassföreståndaren – föräldrarna – eleven
 • i arbetslaget – arbetslagsledare och lärare

Sidan uppdaterades 2015-03-11

Synpunkter på sidan?