Elevers medinflytande

Mål:

 • att alla vuxna tar barnen på allvar och förmedlar ett demokratiskt synsätt
 • att eleverna aktivt skall delta i beslutsfattandet t ex i klassråd, elevråd och verksamhetsråd
 • att eleverna skall kunna påverka det dagliga arbetet och ta ansvar för sitt eget lärande
 • att inflytandet skall öka i takt med stigande ålder och mognad

Ingående moment:

 • klassråd från förskoleklass ca 1 gång/vecka och vid behov
 • elevråd från år 2 ca 1 gång/månad (två representanter och två suppleanter från varje klass)
 • elevråd organiseras inom varje arbetsenhet
 • genom uppföljning och utvärdering blir eleven delaktig i sitt lärande
 • utvecklingssamtalet främjar elevens inflytande över sin situation
 • elevrådsordförande i elevråden är elevrepresentanter i verksamhetsrådet

Ansvarsfördelning:

 •   Lärare, klassråd, elevråd

Sidan uppdaterades 2015-03-11

Synpunkter på sidan?