Personallista 2022/2023

  Lärare: Klass
Anna Olsson FA
Mari Jansson FB
Anki Bryngelsson FC
Leena Holmström Jansson FD
Eva-Lena Karlsson FE

Annette Skogh 1A
Anna Ihrmark 1B
Cia Fagerström 1C
Catharina Liljeberg 1D

Lise-Lott Andersson 2A
Thomas Fridlund 2B
Renée Eklöf 2C
Isabell Rhodin 2D
Maria Pettersson och Alexandra Andreasson 2E 
Caroline Johansson och Elin Larsson 3A
Gunilla Gustavsson 3B
Nathalie Pettersson 3C
Therese Cedervall

3D

Personal:

Kristina Fredriksson Idrott
Jonas Engström Slöjd TM
Elina Holmgren Slöjd TX
Jesper Stolpe Musik
Hasan Dello Integrationspedagog/modersmål
Siham Aldousari Modersmål
Ingela Andersson Svenska som andraspråk
Helena Gustafsson Resurs
Ann Reuter Resurs
Linda Tacacho Resurs
Gogo Jakubova Resurs

Cristina Svensson

Bibliotek

Annika Arnesson Facht Elevassistent
Marie Krokström Elevassistent
Lena Kristoffersson Elevassistent
Marie Karlsson Elevassistent
Eric Ljunggren Eriksson Elevassistent
Liselott Andersson Elevassistent
Sanna Peistorpet Elevassistent
Cindy Berglund-Brorson Elevassistent
Anneli Persson Elevassistent
Sahra Emery Elevassistent

Sidan uppdaterades 2023-02-28

Synpunkter på sidan?