Kontakt

Besöksadress/Expedition:
Läroverksgatan 18
662 37 ÅMÅL
Telefon: 0532-171 81

Rektor:
Anette Thorbjörnsson
Telefon: 0532-171 52
E-post: anette.thorbjornsson@amal.se

Biträdande rektor:
Kristina Fransson
Telefon: 0532-172 70
E-post: kristina.fransson@amal.se

Skoladministratör:
Louise Åberg
Telefon: 0532-171 81
E-post: louise.aberg@amal.seTelefonnummer:

Specialpedagog Paula Danielsson

0532-777 698

Specialpedagog  Helena Segerström

0532-170 96

Skolsköterska  Anna Andersson 0532-171 84
Kurator  Michael Mentgen 0532-170 54
Språk- läs- och skrivutvecklare   Niklas Lindstrand 0532-777 459
Talpedagog Karin Emricson 0532-173 34
Idrottsexpedition  Kristina Fredriksson 076-621 98 54
Verksamhetsvaktmästare  Peter Karlsson 070-655 04 33
Fastighetsskötare  Mikael Björkman 070-589 93 79 (ÅKAB)
Kök/matsal   0532-170 81


Sidan uppdaterades 2023-01-23

Synpunkter på sidan?