Elevhälsan

Elevhälsans mål är att tillsammans skapa goda möjligheter för varje elevs lärande och utveckling.

För elevhälsans insatser ska det finnas tillgång till medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska kompetenser. Elevhälsan ska främst arbeta hälsofrämjande, förebyggande och ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.

Som elev eller förälder är du alltid välkommen att söka upp oss och be om hjälp. Vår uppgift är att på bästa sätt förmedla det stöd och den hjälp som behövs.

Hälsobesök under skoltiden

Förskoleklass
Hälsobesök hos skolläkare och skolsköterska för samtal om barnets hälsa och trivsel i skolan. Innan hälsobesöket kontrollerar skolsköterskan barnets tillväxt (längd och vikt), syn och hörsel.

Årskurs 2
Hälsobesök hos skolsköterska för samtal om hälsa och trivsel i skolan. Under hälsobesöket kontrollerar skolsköterskan även barnets tillväxt (längd och vikt).

I årskurs 2 erbjuds vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund.

Kontaktinformation

Rektor Rösparkskolan 
Anette Thorbjörnsson
Telefon: 0532- 171 52
E-post:

anette.thorbjornsson@amal.se

Bitr.Rektor Rösparksskolan 
Kristina Fransson
0532-172 70
e-post: kristina.fransson@amal.se


Skolsköterska
Anna Andersson
Telefon:
0532-171 84
E-post: anna.andersson@amal.se


Skolkurator

Michael Mentgen
Telefon: 0532-170 54
E-post: michael.mentgen@amal.se

Specialpedagog

Paula Danielsson
Telefon: 0532-77 76 98
E-post: paula.danielsson@amal.se
Helena Segerström
Telefon: 0532-170 96
E-post: helena.segerstrom@amal.se

Språk- läs- och skrivutvecklare

Niklas Lindstrand
Telefon: 0532-77 74 59
E-post: niklas.lindstrand@amal.se

Tal- och språkpedagog

Karin Emricson
Telefon: 0532-173 34
E-post: karin.emricson@amal.se

Sidan uppdaterades 2022-01-24

Synpunkter på sidan?