Bibliotek

 

Rösparksskolans bibliotek är datoriserat med programmet BOOK IT. Varje elevlån registreras i datorn och avregistreras då eleven återlämnar boken.

Mål:
•    Att öka lusten att läsa
•    Att genom läsningen utveckla sitt språk, lära sig nya ord, få bättre läsflyt och förståelse
•    Att genom skönlitteraturen möta andra människor, andra miljöer, att göra egna inre bilder utifrån det man läser samt att utveckla sin fantasi
•    Att genom facklitteratur utöka sina kunskaper i olika ämnen
•    Att bli förtrogen med en biblioteksmiljö

Ansvarsfördelning:
Varje klasslärare ansvarar för att den egna klassen lånar kontinuerligt, såväl faktaböcker som skönlitteratur. Då bemanningspersonal finns i biblioteket, ser denna till att elevernas lån registreras i datasystemet.

Resurser:
Biblioteket är bemannat med en skolvärdinna som finns i biblioteket 4 timmar varje dag mellan 8.00 - 12.00. Skolvärdinnan har ansvar för biblioteket, gällande inköp av böcker och att ordningen i biblioteket hålls. Rektor har övergripande ansvaret för skolans bibliotek.

Utvärdering:
Sker kontinuerligt genom diskussioner mellan låntagare och biblioteksansvarig.


 

Sidan uppdaterades 2023-01-17

Synpunkter på sidan?