Rösparksskolan

FRITIDSVERKSAMHETEN, läsåret 2022/2023


Morgonfritids är på Solstrålen och Kompassen, samt kvällsfritids på Kompassen.

För er med barn inskrivna på fritidsavdelningarna Diamanten, Solstrålen, Draken och Tellus lämnar på Solstrålen för omsorg under morgonen.

För er med barn inskrivna på fritidsavdelningarna  Björnen, Kompassen och Grottan lämnar på Kompassen (Nya Huset) för omsorg under morgonen.

Kl. 17.00 slår avdelningarna ihop på Kompassen (Nya Huset) och hämtning görs där. Hämtning före kl. 17.00 sker på respektive avdelning.

 

Bild på skolbyggnad

Bild på skolbyggnad

 

Vår skola ska kännetecknas av en god, stimulerande lärandemiljö där kunskapen är i centrum.
Vår skola ska vara positiv och alla ska känna trygghet och få ett vänligt bemötande.
Rösparksskolan omfattar grundskola förskoleklass - åk 3 och fritidshem.
På skolan inför läsåret 22/23: 335 elever i åk F-3 och ca 235 inskrivna barn på fritidshem.
Eftersom området är beläget intill ett vackert skogsområde finns det obegränsade möjligheter till bl.a. friluftsverksamhet och naturstudier.

KONTAKTINFORMATION

Expedition
Läroverksgatan 20
662 37 ÅMÅL
Telefon 0532-171 81
 
Rektor Rösparksskolan 
Anette Thorbjörnsson
0532-171 52
e-post: Anette.Thorbjornsson@amal.se
Bitr.Rektor Rösparksskolan 
Kristina Fransson
0532-172 70
e-post: kristina.fransson@amal.se
 
 
Expedition
Anneli Andersson
0532-171 81
e-post: anneli.andersson@amal.se

Sidan uppdaterades 2022-07-01

Synpunkter på sidan?