Elevhälsan

Elevhälsans mål är att tillsammans skapa goda möjligheter för varje elevs lärande och utveckling.

För elevhälsans insatser ska det finnas tillgång till medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska kompetenser. Elevhälsan ska främst arbeta hälsofrämjande, förebyggande och ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.

Som elev eller förälder är du alltid välkommen att söka upp oss och be om hjälp. Vår uppgift är att på bästa sätt förmedla det stöd och den hjälp som behövs.

Hälsobesök under skoltiden

Årskurs 8
Hälsobesök för uppföljning av hälsa, livsstil, tillväxt och skolsituation. Vid detta besök undersöker skolsköterskan syn samt rygg för att upptäcka eventuell skolios. Vid behov hörselkontroll.

I årskurs 8 erbjuds vaccination mot difteri, stelkramp och kikhosta.

Kontaktinformation

Rektor Kristinebergskolan
Lena Andrén Persson
Telefon: 0532-172 67
E-post: lena.andren-persson@amal.se


Biträdande rektor Kristinebergskolan
Fredrik Eriksson
Telefon: 0532-172 73
E-post: fredrik.eriksson
@amal.se


Rektor Grundsärskola
Kristina Fransson
Telefon: 0532-172 70
E-post: kristina.fransson
@amal.se


Skolsköterska
Malin Waern 
Telefon:
0532-172 89
E-post: malin.waern@amal.se


Skolkurator
Daniel Larsson
Telefon: 0532-172 81
E-post: daniel.larsson@amal.se

Michael Mentgen
Telefon: 0532-170 54
E-post: michael.mentgen@amal.se


Specialpedagog

Satu Tiikkaja
Telefon: 0532-171 38
E-post: satu.tiikkaja@amal.se
Peter Sköld
Telefon:

Sidan uppdaterades 2023-04-18

Synpunkter på sidan?