Anpassad grundskola

Anpassad grundskola är en skolform med egen läroplan. Innehållet i anpassad grundskolas undervisning ligger nära grundskolans men är mer förberedande och grundläggande. Läroplanen är i huvudsak densamma som grundskolans läroplan. Det som skiljer sig åt är bland annat kunskapskraven. Anpassad grundskolas läroplan kan du läsa på Skolverkets webbplats.

Mottagande i Anpassad grundskola

  • Elevens skolsvårigheter konstateras av vårdnadshavare och personal inom skolan och frågan om mottagande i anpassad grundskola väcks. Efter samråd med vårdnadshavare sker psykologisk, pedagogisk, social och medicinsk utredning.

  • I utredningarna ska sammanfattningsvis konstateras att det föreligger en utvecklingsstörning och att eleven inte har förutsättningar att nå grundskolans kunskapskrav.

  • Eleven erbjuds mottagande i anpassad grundskola och vårdnadshavarna avgör om erbjudandet ska accepteras.

  • Beslut fattas om mottagande ska ske i anpassad grundskola eller inriktning träningsskola. I Åmål fattas detta beslut av verksamhetschef/rektor för verksamhet stöd och resurs/verksamhet anpassad skola.

Träningsskola

Elever som har svårt att tillgodogöra sig undervisning i ämnen, finns inom anpassad grundskola, inriktningen träningsskola där man arbetar utifrån följande fem ämnesområden:

  • estetisk verksamhet
  • kommunikation
  • motorik
  • vardagsaktiviteter
  • verklighetsuppfattning

Kontaktuppgifter:


Verksamhetschef Lena Forsell-Bergling
lena.forsell-bergling@amal.se

Telefon: 0532- 171 23

Rektor Kristina Fransson
kristina.fransson@amal.se

Telefon: 0532-172 70


Expeditionen Elke Franckaert Forsberg
elke.franckaert@amal.se

Telefon: 0532-170 33

Elevhälsan Kristineberg 
Barbara Ingvarsson, Jonas Angerud, Daniel Larsson och Anna Lundin

Sidan uppdaterades 2023-06-22

Synpunkter på sidan?