Fritidshem vänder sig till elever mellan sex och 13 år och samarbetar med förskolan, förskoleklassen och skolan för elevernas långsiktiga utveckling och lärande. Verksamheten styrs utifrån Skollag 2010:800 och grundskolans läroplan.

Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling, fördjupa deras kunskaper och erfarenheter och ge en meningsfull fritid och social gemenskap. Utbildningen ska ta hänsyn till elevernas behov, intressen och erfarenheter och ska även anpassas efter deras olika förutsättningar. Eleverna ska få möjlighet att träna på demokrati, inflytande och ansvar i praktiken. Lek, rörelse och skapande aktiviteter är viktigt.

Elevgrupperna ska ha en lämplig sammansättning och storlek och erbjuda eleverna en bra miljö.

 

Fritidshemmet följer grundskolans läroplans första och andra del: Skolans värdegrund och uppdrag, samt Övergripande mål och riktlinjer för utbildningen. Fritidshemmet har också en egen del: del 4 med syfte och centralt innehåll.

En elev i förskoleklass, grundskola eller grundsärskola ska erbjudas utbildning i fritidshem vid eller så nära som möjligt den skolenhet där eleven får utbildning.

I Åmåls kommun ligger från och med hösten 2022 samtliga kommunala fritidshem i direkt anslutning till Tösse skola, Södra skolan och Rösparksskolan. Information om de olika fritidshemmen finns på respektive skola.

Öppettider
Fritidshemmen har normalt öppet vardagar mellan 06.30–18.30. Under sommaren, vanligtvis vecka 28 – 31 organiseras fritidshemsverksamheten utifrån de behov som finns av omsorg.

I Åmåls kommun har alla kommunala fritidshem möjlighet till fyra pedagogiska utvecklingsdagar under läsåret/arbetsåret med syfte att erbjuda elever fritidshemsverksamhet med hög kvalitet. Vårdnadshavare som inte kan ordna egen tillsyn för sina barn, erbjuds annan barnomsorg den aktuella dagen. Vid behov, var god kontakta rektor på den skola ert barn har fritidshemsplats i god tid. Vilka dagar som är beslutade för pedagogisk utveckling se även pedagogiska utvecklingsdagar.


När du har semester eller lediga dagar är huvudregeln att ditt barn ska vara ledigt från fritidshemmet.

Kontakta ditt fritidshem
Har du frågor och funderingar om fritidshem är du välkommen att kontakta din skola/ fritidshem. Telefonnummer hittar du på respektive skolas hemsida.

Se även Åmåls kommuns riktlinjer för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg.

 

Placerings- handläggare

Elke Franckaert Forsberg
E-post elke.franckaert@amal.se

Box 62, 662 22 Åmål

Besöksadress: Paviljongen

Schölinsgatan 7

Besökstider

För att minska smittspridning av Covid19 har vi stängt för besökare tillsvidare. Kontakt sker via telefon eller e-post. 

Använd vår e-tjänst för att:

• Ansöka om barnomsorg

• Inkomstdeklaration (underlag för avgift)

• Uppsägning av barnomsorg


Till e-tjänst barnomsorg >>


Länkar:
Skolverket

Sidan uppdaterades 2023-09-12

Synpunkter på sidan?