Information om Covid-19, läs mer här.

Personal Tösse Skola

Marie Johansson
Emma Thulin
Sara Holm
Jenny Blomquist
Kate Jörgensen
Conny Eriksson
Eva Träff

Marie Felth
Chrisse Kuisma Karlsson
Sanna Johansen
Håkan Mjörnö
Eva Jansson

Carina Pettersson

Ann-Helen Wernung Larsson

Ann Christine Björk

Lisa Järnberg

Maria Andrén

Anna Persson

Susanne Ivarsson

Förskoleklass
klass 1
klass 2
klass 3
klass 4
klass 5
klass 6

Slöjd textil
Slöjd trä
Idrott
Musik
Hemkunskap

Speciallärare

Speciallärare

Elevassistent

Elevassistent

Elevassistent

Fritidspedagog

Fritidspedagog

Sidan uppdaterades 2021-05-04

Synpunkter på sidan?