Elevhälsan

                                                                            

Rektor

Malin Brunzell
Telefon: 0532-171 91
E-post: [email protected]

Rektor

Urban Jansson
Telefon: 0532-171 43
E-post: [email protected]

Skolsköterska

Stina Shala
Telefon:
0532-171 97
E-post: [email protected]

Mottagning på Södra skolan 1:a våningen Röda
byggnaden med ingång från Kotorget.

Skolläkare

Lyubka Martinova
Nås via skolsköterskan

Skolkurator

Jannice Johansson
Telefon: 0532-77 76 99
E-post: j[email protected]

Specialpedagog

Linnea Skoog 
Telefon: 0532-170 73
E-post: [email protected]

Talpedagog 

Karin Emricson
Telefon: 0532-173 34
E-post: [email protected]

Speciallärare

Berith Wahlström
Telefon: 0532-171 92
E-post: [email protected]


RUTIN VID SJUKDOM
Välkomna att börja använda telefontjänsten för frånvaroanmälan via knapptelefon. Tjänsten är inkopplad och klar att ta i bruk.
Numret ni skall använda är:

0515-869 52  Svenska

0515-77 66 07 Albanska

0515-77 66 08 Arabiska

0515-77 66 09 Engelska

0515-77 66 10 Somaliska

Frånvaroanmälan är kopplad till frånvaroanledningen Frånvaroanmäld via telefon. Denna anledning får inte tas bort och skall inte vara valbar per skola.

Välkomstmeddelandet lyder: ”Frånvaroanmälan för Åmåls kommun”.

Tänk på!
Frånvaroanmälan kan för närvarande bara göras för en hel dag i taget. Om man ringer efter kl. 12 kommer frånvaro att registreras för följande dag. Det kan vara lämpligt med en rutin som innebär att ny frånvaroanmälan ska göras varje dag.

Det går att när som helst under samtalet avbryta frånvaroanmälan. När registreringen är klar kommer en bekräftelse. Lägger man på luren innan kommer anmälan att avbrytas.

Elevernas personnummer måste vara korrekt registrerade med 10 siffror.

Det behövs inget föräldrakonto i Skola24 för att använda tjänsten. Det enda som behövs är en knapptelefon.

Inringd frånvaroanmälan visas i kommentarfältet med det telefonnummer som använts. Undantag är om frånvaroanmälan är inringd från ett hemligt nummer eller från en växel som inte redovisar nummer.

När elev varit frånvarande från skolan i totalt 60 timmar per termin eller vid 5 tillfällen informeras skolans elevvårdsgrupp. Förälder informeras och kallas vid behov till elevvårdskonferens.

Sidan uppdaterades 2020-01-08

Synpunkter på sidan?