Grundsärskola

Grundsärskola är en skolform med egen läroplan. Innehållet i grundsärskolans undervisning ligger nära grundskolans men är mer förberedande och grundläggande. Läroplanen är i huvudsak densamma som grundskolans läroplan. Det som skiljer sig åt är bland annat kunskapskraven. Grundsärskolans läroplan kan du läsa på Skolverkets webbplats.

Mottagande i Grundsärskolan

  • Elevens skolsvårigheter konstateras av vårdnadshavare och personal inom skolan och frågan om mottagande i grundsärskolan väcks. Efter samråd med vårdnadshavare sker psykologisk, pedagogisk, social och medicinsk utredning.

  • I utredningarna ska sammanfattningsvis konstateras att det föreligger en utvecklingsstörning och att eleven inte har förutsättningar att nå grundskolans kunskapskrav.

  • Eleven erbjuds mottagande i grundsärskolan och vårdnadshavarna avgör om erbjudandet ska accepteras.

  • Beslut fattas om mottagande ska ske i grundsärskolan eller inriktning träningsskola. I Åmål fattas detta beslut av enhetschefen/rektor för resursenheten/särskolan.

Träningsskola

Elever som har svårt att tillgodogöra sig undervisning i ämnen finns, inom grundsärskola, inriktningen träningsskola där man arbetar utifrån följande fem ämnesområde:

  • estetisk verksamhet
  • kommunikation
  • motorik
  • vardagsaktiviteter
  • verklighetsuppfattning

Kontaktuppgifter:
Verksamhetschef/Rektor Lena Forsell-Bergling
lena.forsell-bergling@amal.se, 0532-171 23


Expeditionen Elke Franckaert Forsberg
elke.franckaert@amal.se, 0532-170 33

Elevhälsan Södra Skolan
Monika Eriksson, Jannice Johansson, Linnea Skoog, Jenny Ekelund Ramberg och Marielle Ödman


Sidan uppdaterades 2020-09-21

Synpunkter på sidan?