Fritidshem


Södra Skolans Fritidshem


Tre gemensamma mål för Södra Skolans fritidshem:

Grundtrygghet
för alla-Vår Strävan är att alla barn ska må bra och trivas hos oss på fritids och ha förtroende för oss som personal. Vi vill också att alla föräldrar ska känna sig trygga och väl informerade om vad som händer runt deras barn.

Helhetssyn - Vi strävar efter att tillgodose varje enskilt barns behov. Under skoltid samarbetar fritidspedagogerna med skolan. Då vi är fadder i olika klasser och har aktivitetstimmar.

Vidga allas vyer - Vi provar på olika aktiviteter och arbetar bl. a.. med skapande verksamhet.

 

Södra Skolans Fritidshem

0532 - 171 58

Mobil: 076-621 98 63

Sidan uppdaterades 2019-08-06

Synpunkter på sidan?