Information om Covid-19, läs mer här.

Elevhälsan

Elevhälsans mål är att tillsammans skapa goda möjligheter för varje elevs lärande och utveckling.

För elevhälsans insatser ska det finnas tillgång till medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska kompetenser. Elevhälsan ska främst arbeta hälsofrämjande, förebyggande och ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.

Som elev eller förälder är du alltid välkommen att söka upp oss och be om hjälp. Vår uppgift är att på bästa sätt förmedla det stöd och den hjälp som behövs.

Hälsobesök under skoltiden

Årskurs 4
Hälsobesök hos skolsköterska för samtal om hälsa och trivsel i skolan. Innan besöket görs en enkät.

Hälsokontroll med undersökning av tillväxt och syn. Vid detta besök undersöker skolsköterskan även ryggen för att upptäcka eventuell skolios.

Årskurs 5
Flickor och pojkar erbjuds vaccination mot HPV.

Årskurs 6
Hälsokontroll hos skolsköterska för tillväxt och fysisk utveckling. Vid detta besök undersöker skolsköterska även ryggen för att upptäcka eventuell skolios.

Kontaktinformation

Rektor
Mats Bergling
Telefon: 0532-171 91
E-post: mats.bergling@amal.se


Biträdande Rektor 
Urban Jansson
Telefon: 0532-171 43
E-post: urban.Jansson@amal.se


Skolsköterska
Sofia Tingberg
Telefon:
0532-171 97
E-post: sofia.tingberg@amal.se

Mottagning på Södra skolan 1:a våningen röda
byggnaden med ingång från Kotorget.


Skolkurator
Jannice Johansson
Telefon: 0532-77 76 99
E-post: jannice.johansson@amal.se

Christina Brask
Telefon: 0532-173 17
E-post: christina.brask@amal.se


Specialpedagog

Linnea Skoog 
Telefon: 0532-170 73
E-post: linnea.skoog@amal.se
Jenny Ekelund Ramberg
Telefon: 0532-777 211

Tal- och språkpedagog

Karin Emricson
Telefon: 0532-173 34
E-post: karin.emricson@amal.se

Sidan uppdaterades 2021-08-30

Synpunkter på sidan?