Elevhälsan

 

Skolsköterskemottagningen       
Skolsköterska
Anna Andersson       
Telefon: 0532-171 84

E-post: anna.andersson@amal.se

Mottagningstid
Måndag-torsdag    08.00-10.00

Skolläkare
Lyubka Martinova
Nås via skolsköterskan

Kurator

Michael Mentgen   

Telefon: 0532 - 170 54

E-post: michael.mentgen@amal.se

Specialpedagog

Elisabeth Boquist Henriksson   

Telefon: 0532 - 171 29 (Rösparksskolan)   

E-post: elisabeth.boquist@amal.se

Specialpedagog

Paula Danielsson

Telefon: 0532-777698

E-post: paula.danielsson@amal.se

RUTIN VID SJUKDOM
Välkomna att börja använda telefontjänsten för frånvaroanmälan via knapptelefon. Tjänsten är inkopplad och klar att ta i bruk.
· Numret ni skall använda är:

0515-869 52  Svenska

0515-77 66 07 Albanska

0515-77 66 08 Arabiska

0515-77 66 09 Engelska

0515-77 66 10 Somaliska

· Frånvaroanmälan är kopplad till frånvaroanledningen Frånvaroanmäld via telefon. Denna anledning får inte tas bort och skall inte vara valbar per skola.

· Välkomstmeddelandet lyder: ”Frånvaroanmälan för Åmåls kommun”.

Tänk på!
Frånvaroanmälan kan för närvarande bara göras för en hel dag i taget. Om man ringer efter kl. 12 kommer frånvaro att registreras för följande dag. Det kan vara lämpligt med en rutin som innebär att ny frånvaroanmälan ska göras varje dag.

Det går att när som helst under samtalet avbryta frånvaroanmälan. När registreringen är klar kommer en bekräftelse. Lägger man på luren innan kommer anmälan att avbrytas.

Elevernas personnummer måste vara korrekt registrerade med 10 siffror.

Det behövs inget föräldrakonto i Skola24 för att använda tjänsten. Det enda som behövs är en knapptelefon.

Inringd frånvaroanmälan visas i kommentarfältet med det telefonnummer som använts. Undantag är om frånvaroanmälan är inringd från ett hemligt nummer eller från en växel som inte redovisar nummer.
 

Sidan uppdaterades 2020-01-31

Synpunkter på sidan?