Information om Covid-19, läs mer här.

Fritidshem

Fritidshem är en plats för yngre skolbarn att vara på före och efter skoltid medan du arbetar eller studerar. Om du är sjukskriven eller har sjukersättning bestäms barnets närvarotid i samråd med rektor och personalen på fritidshemmet. På fritidshemmet finns alltid någonting att göra. Vi har olika aktiviteter och saker som ditt barn kan lära och utvecklas av.

Ditt barn kan gå på fritids från förskoleklass till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år.

Alla fritidshem ligger i direkt anknytning till skolan. Information finns på respektive skolas hemsida.


Öppettider
Fritidshemmen har normalt öppet vardagar mellan 06.30–18.30. Under semesterperioden stänger en del fritids och all verksamhet samlas till några få fritidshem.

Enligt gällande riktlinjer, har alla kommunala fritidshem möjlighet till fyra pedagogiska utvecklingsdagar under fyra dagar/läsår. Detta för att kunna erbjuda barn och vårdnadshavare en kvalitativt fritidsverksamhet. Vårdnadshavare som inte kan ordna egen tillsyn för sina barn, erbjuds annan barnomsorg den aktuella dagen. Vid behov, var god kontakta rektor på den skola ert barn har fritidshemsplats. 

Fritidshem pedagogiska utvecklingsdagar 2021-2022

2021-04-09

2021-08-09

2021-09-24

2022-01-07

2022-04-14

När du har semester eller lediga dagar är huvudregeln att ditt barn ska vara ledigt från fritidshemmet.

Kontakta ditt fritidshem
Har du frågor och funderingar om fritids är du välkommen att kontakta din skola/ fritidshem. Telefonnummer hittar du på respektive skolas hemsida.

Se även Åmåls kommuns riktlinjer/ rutiner för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg.

 

Placerings- handläggare

Elke Franckaert Forsberg
Telefon 0532-170 33
E-post
elke.franckaert@amal.se

Box 62, 662 22 Åmål

Besöksadress: Paviljongen

Schölinsgatan 7

Besökstider

För att minska smittspridning av Covid19 har vi stängt för besökare tillsvidare. Kontakt sker via telefon eller e-post. 

Använd vår e-tjänst för att:

• Ansöka om barnomsorg

• Inkomstdeklaration (underlag för avgift)

• Uppsägning av barnomsorg


Till e-tjänst barnomsorg >>


Länkar:
Skolverket

Sidan uppdaterades 2021-02-08

Synpunkter på sidan?