Fritidshem

Fritidshem är en plats för yngre skolbarn att vara på före och efter skoltid medan du arbetar eller studerar. Om du är sjukskriven eller har sjukersättning bestäms barnets närvarotid i samråd med rektor och personalen på fritidshemmet. På fritidshemmet finns alltid någonting att göra. Vi har olika aktiviteter och saker som ditt barn kan lära och utvecklas av.

Ditt barn kan gå på fritids från förskoleklass till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år.

Alla fritidshem ligger i direkt anknytning till skolan. Information finns på respektive skolas hemsida.


Öppettider
Fritidshemmen har normalt öppet vardagar mellan 06.30–18.30. Under semesterperioden stänger en del fritids och all verksamhet samlas till några få fritidshem.

Fritidshemmen kan även stänga någon dag per år för personalens fortbildning eller för planering/ utvärdering. Du får meddelande om detta från skolområdet i god tid. Om du inte kan ordna barnomsorg själv erbjuder skolområdet alternativ barnomsorg. Det blir inget avdrag på avgiften för dessa dagar.

När du har semester eller lediga dagar är huvudregeln att ditt barn ska vara ledigt från fritidshemmet.

Kontakta ditt fritidshem
Har du frågor och funderingar om fritids är du välkommen att kontakta din skola/ fritidshem. Telefonnummer hittar du på respektive skolas hemsida.

Se även Åmåls kommuns riktlinjer/ rutiner för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg.

 

Placerings- handläggare

Elke Franckaert Forsberg
Telefon 0532-170 33
E-post
elke.franckaert@amal.se

 Box 62, 662 22 Åmål

Besöksadress: Paviljongen

Schölinsgatan 7

Besökstider:

För att minska smittspridningen av Covid19 har vi stängt för besökare tillsvidare. Vid behov av fysiskt möte, ta kontakt via telefon eller mail. Då kan ett möte bokas som kan ske utomhus, digitalt eller i lokal där avstånd kan garanteras.

Använd vår e-tjänst för att:

• Ansöka om barnomsorg

• Inkomstdeklaration (underlag för avgift)

• Uppsägning av barnomsorg


Till e-tjänst barnomsorg >>


Länkar:
Skolverket

Sidan uppdaterades 2020-08-05

Synpunkter på sidan?