Webbschema

 

Länk till webbschemat för Kristinebergskolan. Där kan man se schema för lärare, klass och sal.

Personal loggar in med sin signatur, elever med de tre första bokstäverna i för- och efternamn.

Kristinebergskolans provschema finns sedan vårterminsstarten 2018 på ItsLearning. För närvarande kan enbart lärare se schemat. Eleverna ser inplanerade prov i sina respektive kurser. Vårdnadshavare får i nuläget titta i kurserna via sitt barn.

 

 

Sidan uppdaterades 2018-10-16

Synpunkter på sidan?