Information om Covid-19, läs mer här.

Yrkesprogram

 

Yrkesprogrammen är en grund för yrkesverksamhet och fortsatt yrkesutbildning. De passar dig som vill läsa för att få ett yrke och vill börja arbeta direkt efter gymnasiet.

Yrkesprogrammen kan bli en grund för fortsatt utbildning på högskolan då alla elever skall ha möjligheten att inom sitt program läsa för att få grundläggande behörighet till högskolan. Alla yrkesprogram innehåller arbetsplatsförlagt lärande, APL, som innebär att du får praktik på en eller flera arbetsplatser.

Det finns 12 yrkesprogram och om du klickar på programmen får du mer information:

Barn- och fritidsprogrammet

Bygg- och anläggningsprogrammet

El- och energiprogrammet

Fordons- och transportprogrammet

Handels och administrationsprogrammet

Hantverksprogrammet

Hotell- och turismprogrammet

Industritekniska programmet

Naturbruksprogrammet

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

VVS- och fastighetsprogrammet

Vård- och omsorgsprogrammet

Sidan uppdaterades 2016-10-25

Synpunkter på sidan?