Information om Covid-19, läs mer här.

Introduktionsprogram

 

För dig som är obehörig till gymnasiets nationella program finns introduktionsprogram. Där kan du läsa in betyg så att du kan fortsätta till ett nationellt program eller få hjälp att komma in på arbetsmarknaden.
 

Preparandutbildning (IMPRE) och Programinriktat individuellt val (IMPRO) ersätts med Programinriktat val fr.o.m. 1 juli 2019.

IMA – Individuellt alternativ (tidigare IMIND)

IMV – Programinriktat val (tidigare IMPRE o IMPRO)

IMS - Språkintroduktion (tidigare IMSPR)

IMY - Yrkesintroduktion (tidigare IMYRK)

Programinriktat val (aktuellt från 1 juli 2019)

Preparandutbildningen och Programinriktat individuellt val ersätts av Programinriktat val från 1 juli 2019. Programinriktat val syftar till att elever ska få en utbildning som är inriktad mot ett visst nationellt program och ska så snart som möjligt kunna antas till det nationella programmet. Det nationella program som utbildningen är inriktad mot kan vara både ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedande program.

Hemkommunen ansvarar för att alla elever som är behöriga till programinriktat val erbjuds programmet. En elev är behörig som har; godkänt i svenska eller svenska som andraspråk, matematik och engelska samt tre andra ämnen eller svenska eller svenska som andraspråk, matematik eller engelska och fyra andra ämnen.

Programinriktat val kan utformas både för en enskild elev och för en grupp elever. Det innebär att utbildningen ska utformas i förväg och vara sökbar. Om den utformas för en enskild elev behöver den inte planeras i förväg. Riksrekrytering får beslutas av Skolverket enbart i de fall då utbildningen utformas för en grupp elever. Huvudman avgör om de anordnar Programinriktat val för enskilda elever alternativt för en grupp elever.

Vill du veta mer? Klicka på den här länken: Introduktionsprogram

Sidan uppdaterades 2018-12-18

Synpunkter på sidan?