Information om Covid-19, läs mer här.

Ekonomi

 

På gymnasiet kan du få studiehjälp om du studerar på heltid och deltar i undervisningen. Studiehjälpen består av studiebidrag, extra tillägg och inackorderingstillägg.

• Studiebidraget är på 1050 kronor per månad och du får bidraget för 10 månader under läsåret. Om du skolkar kan ditt studiebidrag dras in.

• Extra tillägg kan du ansöka om hos CSN om du och din familj har en årsinkomst som är lägre än 125 000 kr.

• Om du söker en gymnasieutbildning på en fristående gymnasieskola eller en riksrekryterande utbildning på en annan ort än där du bor kan du ansöka om inackorderingstillägg från CSN.

• Om du söker till en kommunal gymnasieskola på annan ort kan du ansöka om inackorderingstillägg hos din hemkommun.

• Ansökningsblankett för inackorderingstillägg för Åmåls kommun finns att hämta på: www.amal.se, Barn-och utbildning, Blanketter. Där finns också ett informationsblad.

• Mer om reglerna för studiehjälp finns på csn.se

Sidan uppdaterades 2016-10-25

Synpunkter på sidan?