Information om Covid-19, läs mer här.

Elevhälsan

Elevhälsans mål är att tillsammans skapa goda möjligheter för varje elevs lärande och utveckling.

För elevhälsans insatser ska det finnas tillgång till medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska kompetenser. Elevhälsan ska främst arbeta hälsofrämjande, förebyggande och ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.

Som elev eller förälder är du alltid välkommen att söka upp oss och be om hjälp. Vår uppgift är att på bästa sätt förmedla det stöd och den hjälp som behövs.

Hälsobesök under skoltiden

Årskurs 8
Hälsobesök för uppföljning av hälsa, livsstil, tillväxt och skolsituation. Vid detta besök undersöker skolsköterskan syn samt rygg för att upptäcka eventuell skolios. Vid behov hörselkontroll.

I årskurs 8 erbjuds vaccination mot difteri, stelkramp och kikhosta.

Kontaktinformation

Rektor Kristinebergskolan 1, Alfa och Gamma
Lena Andrén Persson
Telefon: 0532-172 67
E-post: lena.andren-persson@amal.se


Rektor Kristinebergskolan 2, Delta och Epsilon
Fredrik Eriksson
Telefon: 0532-172 73
E-post: fredrik.eriksson
@amal.se


Rektor Grundsärskola
Kristina Fransson
Telefon: 0532-172 70
E-post: kristina.fransson
@amal.se


Skolsköterska
Helene Davidsson
Telefon:
0532-172 89
E-post: helene.davidsson@amal.se


Skolkurator
Daniel Larsson
Telefon: 0532-172 81
E-post: daniel.larsson@amal.se

Michael Mentgen
Telefon: 0532-170 54
E-post: michael.mentgen@amal.se


Specialpedagog

Kersti Lindh
Telefon: 0532-171 55
E-post: kersti.lindh@amal.se

Jonas Angerud
Telefon: 0532-170 08

Sidan uppdaterades 2021-08-16

Synpunkter på sidan?