Förberedelseklass 7-9

 

Nyanlända elever har sin tillhörighet i någon av skolans ordinarie klasser. De undervisas inledningsvis i förberedelsegrupp och följer sedan i ökande omfattning undervisningen i sina respektive klasser.

Ansvariga för undervisningen är Helene Wahl och Walla Jassim

Sidan uppdaterades 2019-08-26

Synpunkter på sidan?