Information om Covid-19, läs mer här.

Delta

Telefon: 0532-17382

 

Delta har sina hemklassrum, skåp och arbetsrum i huvudbyggnaden.

I arbetslaget ingår följande lärare:

 

7D Cynthia Urzua

7D Martin Johansson

8D Henrik Larsson

8D Cheeri Wahlström

9D1 Ida Molin

9D1 Simon Lundgren

9D2 Almir Aldzic

9D2 Marianne Anderberg

Birgitta Thuresson

Maria Holmström

Beshar Badri

Maliin Jansson-Persson

 

Deltas lärare kan nås på
Telefon 0532-173 82

Sidan uppdaterades 2020-08-14

Synpunkter på sidan?