Processplan 2015 uppdaterad


Under 2015 har den politiska målsättningen varit att besluta om hur framtidens grundskola F-klass till årskurs 6 i centralorten ska utformas och lokaliseras. Målsättningen har varit att kommunfullmäktige ska fatta beslut på mötet den 16 december. Så blir det inte. Utredningar har gjort att tidsschemat behöver flyttas fram. Beslutet väntas under första halvan av 2016.

En processplan för 2015 är framtagen och ser ut enligt följande:

Vecka 8-9: bildande av politisk styrgrupp och referensgrupp. Den politiska styrgruppen består av: barn- och utbildningsnämndens ordförande Olof Eriksson (S), förste vice ordförande Fredrik Bengtsson (S) och andre vice ordförande Klas Häggström (FP). I gruppen finns också kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU): Michael Karlsson (S), Ewa Arvidsson (S), Lotta Robertsson Harén (MP), Anne Sörqvist (C), Ulla Berne (M).

Referensgruppen består av den Centrala Samverkansgruppen (förvaltningsledningen och fackliga företrädare): förvaltningschef Catrin Eriksson, Eva Erhard och Catarina Engtorp, Lärarförbundet, Rune Johansson och Björn Odot Andersson, Lärarnas riksförbund, Lillemor Hårdstedt, Vårdförbundet, Jerry Saxin, Vision, Annica Carlsson, Kommunal.

Vecka 10, onsdag 11 mars kl 19.00: informationsmöte 1 i Karlbergsgymnasiets aula för allmänheten och personal. Möjligheter att lämna synpunkter. Presentation av politisk styrgrupp och referensgrupp.

Vecka 13, lördag-söndag 28-29 mars: synpunktsinlämning på Åmålsmässan.

Vecka 15, söndagen 12 april: synpunktsinlämningen stänger.

Vecka 16: hantering/sammanställning av synpunkter.

Vecka 17-18: styrgruppsmöten, redovisning av synpunkter, formulering av utredningsuppdrag, rekrytering för utredningsuppdrag.

Vecka 19,
måndag 4 maj:
Möte med referensgruppen.
tisdag 19 maj kl 19.00: informationsmöte 2
i Karlbergsgymnasiets aula. Presentation av inkomna synpunkter. Presentation av den fortsatta processen. Presentation av utredningsuppdraget.

Maj-augusti: utredningsperiod.

Vecka 40, torsdag 1 oktober: presentation av utredningsuppdrag för styrgrupp och referensgrupp.

Vecka 41-42: beredning av styrgruppen inför beslut.

Vecka 43, tisdag 20 oktober: dialogmöte nr 3. Klockan 19.00 i aulan på Karlbergsgymnasiet. Presentation av utredningsuppdrag.

Vecka 44, onsdag 28 oktober: presentation av utredningar för kommunfullmäktige.

Vecka 48, onsdag 25 november: möte med styrgruppen. Processplanen för medborgardialog inför beslut angående Rösparksskolan är avslutad i och med beslutet i kommunfullmäktige den 28 oktober 2015 KF § 217. Där gav uppdrag åt Åmåls kommunfastigheter AB att upphandla partneringentreprenör.

Vecka 51, onsdag 16 december: återrapport till kommunfullmäktige om uppdragsbeskrivning om partnering-upphandling avseende skola samt information av förvaltningschef Catrin Eriksson och kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S).

Sidan uppdaterades 2019-08-12

Synpunkter på sidan?