Information om Covid-19, läs mer här.

Tack för visat intresse

Tack för visat intresse på vår information om vikarier igår den 10 februari. Hoppas att du känner att du fick den information du ville ha och fick svar på dina frågor. Bifogar det underlag som användes där du bl a kan finna telefonnummer, mailadresser till våra vikarieanskaffare samt viktig information om utdrag ur belastningsregistret enligt Skollag 2010:800 och tystnadsplikt. Har du några ytterligare frågor eller inte kunde närvara på mötet så är du varmt välkommen att ta kontakt med respektive vikarieanskaffare.
 
Catrin Eriksson
Förvaltningschef
Barn- och utbildningsförvaltningen

System.FormatException: Input string was not in a correct format. at System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) at System.Number.ParseDecimal(String value, NumberStyles options, NumberFormatInfo numfmt) at System.Convert.ToDecimal(String value) at CallSite.Target(Closure , CallSite , Type , Object ) at ASP._Page_Views_MacroPartials_DocumentLink_cshtml.Execute() in D:\Websites\amal\amal.se\Views\MacroPartials\DocumentLink.cshtml:line 11

Sidan uppdaterades 2020-05-04

Synpunkter på sidan?