Rösparksskolan blir byggarbetsplats

Bygglovet för skolbyggnaden Nya Rösparksskolan är överklagat, vilket gör att planeringen för rivning och byggnation måste ändras utifrån den ursprungliga planeringen.
I reviderade planeringen händer följande:
- från och med måndag 27 januari stängs HELA framsidan av Rösparksskolan av inkl lilla parkeringsplatsen och blir en byggarbetsplats med tillträde förbjudet.
- trädfällning och iordningställande inför rivning/byggnation inleds under vecka 5.
- rivning av övre delen av Rösparksskolan sker under februari/mars och fortsätter sedan med den nedre delen.
- istället för att inleda byggprojektet med skolbyggnaden så börjar byggentreprenören med gymnastiksalen, med start så fort övre delen är riven.
Det innebär att:
- all hämtning/lämning till Nya Huset sker via Vikenborgsplanen alternativ från Rösvallen. Ingång från Åsgatan är endast till för behörig personal med tillträde förbjudet för övriga.
- all parkering för personal och vårdnadshavare, besökare sker på Vikenborgsplanen.
- att personal och elever som är på Tellus tyvärr måste vandra fram och tillbaka runt hela skolan, det vill säga uppför Läroverksgatan, in vid modulerna och runt fotbollsplanen/Rösvallen för att ta sig till Nya Huset, matsal och gymnastiksal. Personalen på Tellus tillsammans med förskoleklassens personalen gör sitt yttersta för att minimera antalet promenader, inte minst genom att flytta förskoleklassen till huvudbyggnaden och från och med vecka 5 börja servera mellanmålet på Tellus. Från och med hösten 2020 kommer inga elever att ha sitt fritidshem på Tellus, då all fritidshemsverksamhet får plats i Nya Huset och modulskolan.

Sidan uppdaterades 2020-05-04

Synpunkter på sidan?