Ritningarna till nya Rösparksskolan godkända

Fackliga representanter undertecknar protokoll
Ritningarna för Nya Rösparksskolan godkändes av de fackliga representanterna.

Idag har Åmål tagit ett stort steg närmare byggnation av Nya Rösparksskolan. Ritningarna över de nya lokalerna godkändes av de fackliga representanterna efter ett omfattande arbete med att utforma den nya skolan. Arbetet har pågått sedan 8 januari 2016 då det var aktuellt att bygga En stor skola för förskoleklass - åk 6 i centralorten. I januari 2019 återupptogs arbetet och har anpassats till kommunfullmäktiges beslut om att bygga en skola för 450 elever i Förskoleklass - åk 3. I arbetet under 2016 och 2019 har en mängd olika personalgrupper varit involverade i arbetet, liksom elever på Rösparksskolan och en grupp intresserade vårdnadshavare. Under oktober och november händer mycket som berör Nya Rösparksskolan.

- bygglovsansökan ska lämnas in tillsammans med protokollet från dagens överläggningar med de fackliga organisationerna.

- arbete med att planera för verksamheterna under rivning och byggnation pågår då ett stort område runt Rösparksskolan, under mer än två år, kommer att vara en byggarbetsplats.

- informationsmöten börjar hållas för de som berörs av byggnationen (grannar, företag, vårdnadshavare, personal m fl). Information kring dessa möten läggs löpande ut på Åmåls kommuns hemsida.

Efter årsskiftet beräknas både rivningen av den gamla skolan och byggnationen av den nya skolan att starta för att sedan löpa parallellt.

Sidan uppdaterades 2020-05-04

Synpunkter på sidan?